Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu tại kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVI
09:49, 07/12/2019
Ngày 6.12, kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc.