Hưng Yên: Trên 37 tỷ đồng ủng hộ người có công và hộ nghèo xây nhà ở
02:19, 27/12/2019
Hưng Yên: Trên 37 tỷ đồng ủng hộ người có công và hộ nghèo xây nhà ở