Mùa nghệ, mùa vàng Khoái Châu
09:17, 31/12/2019
Mùa nghệ, mùa vàng Khoái Châu