Hưng Yên tiễn 1800 tân binh lên đường nhập ngũ
21:18, 11/02/2020
Hưng Yên tiễn 1800 tân binh lên đường nhập ngũ