Người dân thôn Chí Trung vui mừng khi được tháo dỡ cách ly
18:24, 30/04/2020
Người dân thôn Chí Trung vui mừng khi được tháo dỡ cách ly