Thôn Chí Trung, sau 2 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập"
20:58, 03/04/2020
Thôn Chí Trung, sau 2 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập"