Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVI
16:17, 07/05/2020
Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVI