Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVI
15:15, 07/05/2020
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVI