Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI
14:00, 09/07/2020
Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI