Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu tại kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI
17:39, 10/07/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu tại kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI