Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI thông qua 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội
17:51, 10/07/2020
Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI thông qua 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội