Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
21:37, 24/11/2020
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới