Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI
14:17, 30/11/2020
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI