Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI
19:18, 01/12/2020
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI