Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI
19:15, 01/12/2020
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI