Người lao động mưu sinh trong những ngày mùa đông giá rét
17:32, 11/01/2021
Người lao động mưu sinh trong những ngày mùa đông giá rét