Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVI
16:11, 22/03/2021
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVI