Nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật

17:58, 26/08/2013
Trong những năm qua, tỉnh ta đã thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp đối với người khuyết tật (NKT), góp phần phát huy, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và tạo cơ hội để NKT tiếp cận được nhiều hơn các dịch vụ xã hội, phát huy khả năng tự lực trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng…
Sau khi Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10.4.2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật được ban hành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát, xác định lại các đối tượng NKT đang được hưởng trợ cấp xã hội và xác định dạng tật, mức độ khuyết tật đối với những đối tượng mới. Từ đó tạo cơ sở để Hội đồng thẩm định y khoa tỉnh hoàn thành việc giám định y khoa cho các đối tượng theo quy định. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 19.794 NKT. Trong đó, nam là 11.175 người, nữ là 8.619 người. Các dạng tật chủ yếu là: khuyết tật vận động 7.892 người, khuyết tật thị giác 2.465 người, khuyết tật thính giác 1.374 người, thiểu năng trí tuệ 3.110 người, thần kinh 4.869 người và khuyết tật khác là 84 người. Năm 2012, tỉnh trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 9.272 NKT nặng; 3.767 người tâm thần mãn tính với số tiền trợ cấp lên đến hàng tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, số NKT được hưởng trợ cấp tăng lên là 9.971 người và người tâm thần mãn tính là 3.740 người. Ngoài hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, các đối tượng còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và nhiều quyền lợi khác… 
Để chăm sóc tốt hơn cho các đối tượng này, tỉnh đã đầu tư xây dựng 4 cơ sở bảo trợ xã hội công lập đang nuôi dưỡng khoảng 500 đối tượng là NKT. Trong đó, 2 trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho 300 NKT và 1 trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh với 170 bệnh nhân và 1 cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng 30 NKT. Các đối tượng được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội được hưởng mức trợ cấp 600 nghìn đồng/người/tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tại 2 trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho NKT hiện đang nuôi dưỡng 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trường đã xây dựng và ban hành chương trình giảng dạy nghề may công nghiệp, tin học, làm hoa lụa, sửa chữa xe máy, cơ khí… Một số em sau khi ra trường đã được nhà trường giới thiệu hoặc các em tự tìm việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng may mặc, giầy da trên địa bàn. Điều này giúp các em có được việc làm, hòa nhập cộng đồng, phần nào ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội… 
 
Dạy nghề may công nghiệp cho người khuyết tật tại Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu
Dạy nghề may công nghiệp cho người khuyết tật tại Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu

Chính sách bảo trợ xã hội đối với NKT, đặc biệt là Luật Người khuyết tật đã tạo khung pháp lý về chăm sóc NKT, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho NKT tiếp cận học nghề, việc làm và các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhờ vậy, những năm qua đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của NKT trong xã hội được cải thiện một bước. Tuy nhiên, khi giá cả thị trường ngày càng tăng cao thì mức trợ cấp xã hội hàng tháng 600 nghìn đồng/người khó bảo đảm nhu cầu cuộc sống tối thiểu của NKT. Vẫn còn trẻ em khuyết tật tại cộng đồng chưa được tiếp cận với dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa phù hợp. Nguyên nhân là do điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức của gia đình, cộng đồng, cơ sở vật chất giáo dục chưa bảo đảm điều kiện phục vụ cho NKT. Quá trình thực hiện các chính sách trợ giúp đối tượng đặc biệt của xã hội này còn nhiều bất cập, một số quy định của pháp luật về NKT vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống. Nhận thức của cộng đồng, gia đình, một số cấp chính quyền và chính bản thân NKT ở nhiều nơi chưa đúng mức; vẫn còn một số trường hợp NKT có hoàn cảnh khó khăn chưa được hưởng chính sách trợ cấp, trợ giúp mặc dù có đủ điều kiện theo quy định. Nguồn kinh phí đầu tư cho các cơ sở bảo trợ xã hội trong việc dạy nghề, học văn hóa cho NKT còn hạn hẹp. 

Nhằm hỗ trợ NKT phát huy hết khả năng của mình, tạo điều kiện để họ vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động KT-XH, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tham mưu với tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2013 -2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2015 tỉnh ta sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về NKT, xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho các đối tượng đủ điều kiện; dạy nghề và tạo việc làm cho khoảng 30% NKT trong độ tuổi lao động và còn khả năng lao động và 60% trẻ em khuyết tật được tiếp cận giáo dục dưới mọi hình thức; 90% NKT được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 50% công trình là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, bến xe, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục và dạy nghề, công trình văn hóa… bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT. Đến năm 2020, 90% NKT được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 90% NKT trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp; 100% NKT được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật; 100% NKT được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác. Để thực hiện các mục tiêu này, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ NKT đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, cũng như sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, cần phát hiện, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp NKT; trợ giúp họ về giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm phù hợp, tiếp cận công nghệ thông tin, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hoạt động văn hóa - thể thao, giải trí phù hợp và trợ giúp pháp lý và hỗ trợ họ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội…
 
Lệ Thu