Hưng Yên: Dạy nghề cho khoảng 33 nghìn lao động

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Hưng Yên đã dạy nghề cho khoảng 33 nghìn lao động, đạt 73% kế hoạch đồng thời tạo việc làm mới cho trên 10 nghìn lao động; làm thủ tục triển khai cho 1.350 lao động trên địa bàn tỉnh xuất khẩu ra nước ngoài làm việc. Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình phát triển kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn giữ ổn định. Khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng khá đã góp phần duy trì ổn định và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Ngoài ra, các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được triển khai hiệu quả, mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập… cho người dân. Để phát huy hiệu quả, công tác dạy nghề cần có sự khảo sát kỹ lưỡng nhu cầu của người học, dạy nghề đang cần và đặc biệt chú trọng đến lao động mất việc làm từ các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, nhất là ở khu vực công nghiệp tập trung, hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất sản xuất.

Minh Huấn

;