Đề nghị tăng mức thưởng cá nhân phát hiện tham nhũng

Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết đang xây dựng thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng.
Theo ông Đào Trung Kiên, Phó trưởng phòng Cục IV, TTCP, sau 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 03 của Bộ Nội vụ và TTCP về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng, đến nay mới chỉ có 3 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân; 5 tỉnh khen thưởng 34 cá nhân và 2 tập thể. Việc thực hiện thông tư này đang có nhiều vướng mắc.
Trên thực tế, người dân tham gia tố cáo hành vi tham nhũng chủ yếu dưới hình thức nặc danh, khuyết danh. Vì vậy, việc thực hiện các quy định về khen thưởng còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời. Khi thực hiện các thủ tục khen thưởng công khai đồng nghĩa với việc thông tin về người tố cáo không được giữ kín, điều này ảnh hưởng đến việc đảm bảo bí mật cho người tố cáo. Ngoài ra, những quy định tại thông tư về phân cấp làm tờ trình đối với hồ sơ khen thưởng hiện nay còn phức tạp, chưa rõ ràng nên còn khó khăn trong việc thực hiện ở cấp cơ sở…
Từ thực tế đó, TTCP cho biết trong dự thảo thông tư liên tịch lần này dự kiến chưa mở rộng sang khen thưởng tập thể mà sẽ xem xét khen thưởng các cá nhân cung cấp thông tin, giúp các cơ quan phát hiện, điều tra, xử lý hành vi tham nhũng; không áp dụng đối với cá nhân thuộc cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, dự thảo thông tư liên tịch cũng nêu thẩm quyền quyết định đối với việc áp dụng các quy định của Luật Thi đua khen thưởng, Tổng TTCP được quyết định khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý và các ngành, lĩnh vực, địa phương mà chưa được cấp bộ, cơ quan ngang bộ, cấp tỉnh khen thưởng. Mức tiền thưởng đang được cân nhắc vì có nhiều ý kiến đề nghị, cần dựa trên mức tiền lương cơ bản để đảm bảo tính bền vững và có thể số tiền thưởng lên đến 90 lần mức lương cơ bản.
 
Theo LÂM NGUYÊN/SGGPO
 
;