Hưng Yên: Phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

09:48, 04/12/2013
Nhằm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020; thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Tỉnh ủy Hưng Yên thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chính sách BHXH và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2012 – 2020. 
 
Khám bệnh cho nhân dân tại Trạm y tế xã Hoàng Hanh (Tiên Lữ)
Khám bệnh cho nhân dân tại Trạm y tế xã Hoàng Hanh (Tiên Lữ)

Theo đó, toàn tỉnh tích cực phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 23% số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trên 20% số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 70% dân số tham gia BHYT, trong đó trên 86% là người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng, 95% số học sinh, sinh viên, 75% số người thuộc hộ cận nghèo... Phấn đấu đến năm 2020, có trên 50% số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trên 35% số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT...

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Hưng Yên đề ra các giải pháp đồng bộ thực hiện, trong đó tập trung chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể về thực hiện công tác BHXH, BHYT; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể và cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; nâng mức hỗ trợ đóng BHYT của một số đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực cho hoạt động phát triển thẻ BHYT...
 
PV