Hưng Yên: Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

18:02, 12/02/2014
Năm 1997, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên được thành lập sau khi chia tách từ Bảo hiểm xã hội Hải Hưng và đi vào hoạt động trong điều kiện khó khăn cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Vượt qua nhiều khó khăn từ những ngày đầu thành lập, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, viên chức trong nhiều năm qua Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Xác định việc tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT là góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội. Vì vậy trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế… từng bước nâng cao hiệu quả công tác phát triển đối tượng và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt từ khi Quốc hội khóa XI và XII thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (ngày 29.6.2006 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2007) và Luật Bảo hiểm y tế (ngày 14.11.2008 và có hiệu lực từ 1.7.2009) đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực thực thi chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Qua đó đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 
Theo số liệu thống kê, năm 1997, toàn tỉnh Hưng Yên mới có 192 đơn vị với hơn 22 nghìn lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc thì đến năm 2009 số đơn vị tham gia BHXH tăng lên 1.833 với trên 91 nghìn người, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 44%; hết năm 2013 ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang quản lý 4.453 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với trên 705 nghìn người tham gia, tổng số tiền thu đạt trên 1.577 tỷ đồng. Trong đó riêng đối tượng tham gia BHXH là trên 126 nghìn người với số thu BHXH, BHTN trong năm 2013 đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. Như vậy số lao động tham gia BHXH hiện đã tăng gần 6 lần so với năm 1997; số người tham gia BHYT hiện chiếm khoảng 64% dân số toàn tỉnh. 
Cùng với công tác mở rộng đối tượng tham gia, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Bảo hiểm xã hội tỉnh là công tác thu BHXH, BHYT. Với phương châm thu đúng, thu đủ, bảo đảm cho mọi người được bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, ngành bảo hiểm xã hội đã tích cực tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng nộp kịp thời. Nhờ đó từ nhiều năm nay, số thu của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên luôn vượt kế hoạch. Riêng số thu năm 2013 đã tăng trên 32% so với năm 2012 và đạt 105% kế hoạch được giao. Tuy vẫn còn nhiều đơn vị nợ BHXH, BHYT, nhưng đến hết năm 2013 số tiền các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội chưa đến 4% số phải thu trong năm, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. 
 
BHXH thành phố Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố giám định KCB BHYT
BHXH thành phố Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố giám định KCB BHYT

Song song với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố và phòng nghiệp vụ thường xuyên quan tâm, thực hiện, giải quyết đúng quy định các chế độ đối với người lao động. Đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng hưởng chế độ một cách nhanh chóng, kịp thời. Hàng năm, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xử lý, giải quyết hàng chục nghìn hồ sơ các loại. Năm 2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho hàng chục nghìn lượt người với số tiền trên 1.431 tỷ đồng. Công tác chi trả thực hiện theo phương châm chi đúng, chi đủ, kịp thời, chính xác và an toàn. 17 năm qua, hàng triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT đã được quỹ BHYT thanh toán với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó riêng 3 năm từ năm 2011 – 2013, quỹ BHYT đã thanh toán cho khoảng 2,4 triệu lượt người KCB BHYT với số tiền trên 1.100 tỷ đồng…

Để đạt được kết quả trên, trong những năm qua, bên cạnh những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác triển khai và thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, chuyển tải kịp thời nội dung chính sách của Đảng và Nhà nước; những quy định của chính sách BHXH, BHYT đến với người dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; phản ánh kết quả thực hiện chính sách đến với người lao động, người dân và các chủ sử dụng lao động trên địa bàn. Qua đó tạo chuyển biến tích cực nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức và cá nhân khi tham gia BHXH, BHYT. Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21.11.2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020” và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chính sách BHXH và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2020.
 
Phương Minh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)