Đẩy mạnh công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật

10:45, 23/10/2014
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 3930/LĐTBXH-TCDN, ngày 21/10/2014 về việc thực hiện công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật.
 
Dạy nghề cho người khuyết tật ở Đà Nẵng (Ảnh: Trần Quỳnh)
Dạy nghề cho người khuyết tật ở Đà Nẵng (Ảnh: Trần Quỳnh)
 
Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức phù hợp về Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của Người khuyết tật, Luật Người khuyết tật, các chính sách, chế độ về dạy nghề, học nghề; chính sách tạo việc làm cho người khuyết tật; tình hình tổ chức thực hiện và kết quả, hiệu quả của công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật; biểu dương các điển hình trong khắc phục khó khăn, tự tin vươn lên, học nghề, tạo việc làm, hòa nhập cộng đồng và tự khẳng định mình của người khuyết tật; tuyên truyền rộng rãi các chương trình dạy nghề, học nghề, việc làm để người khuyết tật có thêm thông tin và cơ hội tiếp cận các chính sách.
Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, thống kê số lượng và tình trạng dạng tật; nhu cầu học nghề và việc làm của người khuyết tật; nhu cầu tuyển dụng lao động, các vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu và sức khỏe của người khuyết tật trong các cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương.
Ngoài ra, cần xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Trong đó, phải dành khoảng 20% kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn được giao hàng năm để tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật. Phấn đấu đạt được chỉ tiêu 10% trong số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề là người khuyết tật.
 
Bộ cũng yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá các mô hình dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật tại địa phương, tổ chức nhân rộng mô hình có hiệu quả. Xây dựng, phê duyệt mức chi phí đào tạo cho từng nghề phù hợp với thời gian địa điểm, tiến độ đào tạo đối với người khuyết tật. Việc tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật được thực hiện linh hoạt về phương pháp tổ chức và số lượng giáo viên, phù hợp với nghề đào tạo, phù hợp với điều kiện, sức khỏe và nhu cầu của người khuyết tật.
Đồng thời chỉ đạo việc ưu tiên cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật để tổ chức tạo việc làm cho người khuyết tật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc dạy nghề và tạo việc làm đối với người khuyết tật; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
 
Theo T. L/dangcongsan.vn
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)