Gần 1,6 nghìn tỷ đồng chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

18:43, 22/10/2014
Trong những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. 
Hàng tháng, tại 380 điểm chi trả trên địa bàn các xã, phường, thị trấn và các khu dân cư, ngành Bưu điện đã nhận ủy thác từ ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho khoảng 47 nghìn người/tháng. Riêng từ đầu năm đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Bưu điện tỉnh chi trả số tiền gần 1.600 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó từ ngân sách nhà nước gần 760 tỷ đồng và từ Quỹ Bảo hiểm xã hội trên 840 tỷ đồng. 
 
Phương Minh

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)