Hưng Yên: Có 117 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

11:23, 27/10/2014
Đến nay, cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh có 117 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 69,2%, trong đó 87 trường đạt mức độ 1, số trường đạt mức độ 2 là 30 trường. Riêng năm học 2013-2014 có 8 trường được công nhận mới và 5 trường nâng chuẩn mức độ 2. Nhiều chỉ số của các trường đạt chuẩn quốc gia cao hơn các tiêu chí trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục  và Đào tạo như đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo.
Hiện nay 73 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đã qua 5 năm. Tuy nhiên nhiều trường trong số này cơ sở vật chất đã xuống cấp nên chưa được công nhận lại hoặc nâng chuẩn mức độ 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát các trường đạt chuẩn quốc gia được 5 năm, nếu đủ các tiêu chuẩn thì lập hồ sơ đề nghị công nhận lại hoặc nâng chuẩn mức độ 2, nếu không bảo đảm thì tiếp tục đầu tư xây dựng để bảo đảm đạt các tiêu chí của trường tiểu học chuẩn quốc gia. 
 
Đào Doan

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)