Hưng Yên: Dạy nghề, giới thiệu việc làm cho trên 2 nghìn người thuộc hộ nghèo

Từ năm 2011 đến nay, thông qua Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ dạy nghề cho gần 11 nghìn lao động nông thôn, trong đó có trên 2 nghìn người thuộc hộ nghèo, 652 người thuộc hộ cận nghèo được dạy nghề, giới thiệu việc làm. Các nghề được hỗ trợ đào tạo gồm: May công nghiệp, cơ khí, điện, điện tử, hàn... Thu nhập bình quân của người lao động sau khi được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN khoảng 2,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Cùng với đó nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, chính sách cho người nghèo được triển khai như: Truyền thông, đối thoại về chính sách giảm nghèo, hỗ trợ giáo dục, y tế, dạy nghề, giải quyết việc làm... đã từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Ước tính, đến nay 87% số hộ nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội.        

Lệ Thu
 

;