Hưng Yên: Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh phổ thông

18:45, 20/10/2014
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông năm 2014. Theo đó tổng số kinh phí theo kế hoạch năm 2014 là 900 triệu đồng thuộc nguồn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014.
Theo kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên Tiếng Anh các trường xây dựng điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ; bồi dưỡng giáo viên ở nước ngoài; Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiếng Anh phổ thông cốt cán; bồi dưỡng giáo viên cốt cán và chuyên viên phụ trách ngoại ngữ của các phòng giáo dục-đào tạo; Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho chuyên viên tiếng Anh và cán bộ quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Sở Giáo dục - Đào tạo; tập huấn hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn ngoại ngữ các trường xây dựng điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ...
 
Đào Doan

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)