Các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

18:48, 20/01/2015
Ngày 20.1, tại thành phố Hưng Yên, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hưng Yên (Ban chỉ đạo cuộc vận động) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện cuộc vận động năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 và thông qua Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2015- 2020.
Trong năm 2014, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động thông qua hành động cụ thể như: Ưu tiên sử dụng hàng hóa Việt Nam trong trang bị, mua sắm tài sản công; mua sắm đồ dùng phục vụ sinh hoạt, sản xuất; các cấp có thẩm quyền đã sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Các mặt hàng thiết yếu như: May mặc, đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ… đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, Ban chỉ đạo cuộc vận động cùng với Sở Công Thương, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Cùng với hoạt động xúc tiến thương mại, Ban chỉ đạo cuộc vận động còn phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, góp phần bình ổn thị trường và thúc đẩy hàng hóa trong nước phát triển.
Năm 2015, Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh tiếp tục duy trì Quy chế hoạt động, xây dựng Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động, giai đoạn 2015- 2020, kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2015; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người tiêu dùng ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Ban chỉ đạo cuộc vận động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, ngăn chặn có hiệu quả hàng nhập lậu, hàng giả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thương hiệu, bản quyền và chất lượng sản phẩm; nghiên cứu và đề xuất UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa...
 
Thanh Huyền

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)