Hưng Yên: Triển khai công tác Tư pháp năm 2015

17:02, 23/01/2015
Ngày 23.1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Xuân Thơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2014, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực: Việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 cơ bản bảo đảm tiến độ; công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đi vào nền nếp, các văn bản thẩm định có chất lượng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được tiến hành thường xuyên, kịp thời; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân…

 Năm 2015, Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013; Nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi đã biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp tỉnh đã đạt được, đồng thời yêu cầu ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 như: Triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động theo tinh thần cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Đẩy mạnh quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ, đi vào chiều sâu; tổ chức có hiệu quả cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh khen thưởng.
 
Hồng Ngọc
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)