Sở Nội Vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015

19:07, 27/01/2015
* Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự tại Sở Nội vụ.
 
* Ngày 27.1, Sở Nội Vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị...
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2014, ngành Nội vụ tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Công tác thể chế văn bản đã có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ. Việc thực hiện “Đề án xác định vị trí việc làm” được triển khai đồng bộ ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Lĩnh vực cải cách hành chính được triển khai hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại các cơ quan chuyên môn các cấp đạt 76,17%. Công tác xây dựng chính quyền địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thanh niên, quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, tôn giáo tiếp tục đổi mới. Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ được bảo đảm... 

Năm 2015, Sở Nội vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn bộ máy các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức, số lượng người làm việc theo Đề án xác định vị trí việc làm; thực hiện chính sách tinh giản biên chế.; Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách công vụ, công chức, thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền địa phương; Tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ VIII; Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản về văn thư, lưu trữ… 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường biểu dương, chúc mừng kết quả hoạt động của ngành Nội vụ tỉnh đạt được trong năm 2014. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số vấn đề trọng tâm, gồm: Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ làm công tác nội vụ, việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm công bằng, phát huy năng lực của mỗi cá nhân và bảo đảm sự đoàn kết của cơ quan, đơn vị. Các ngành, địa phương cần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ); Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc cho Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và 2 tập thể, 7 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014. 
* Cùng ngày, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Dự hội nghị có ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Năm 2014, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Trong công tác lao động – việc làm – dạy nghề toàn tỉnh đã tạo việc làm cho khoảng 20 nghìn lao động; xuất khẩu lao động cho 2,8 nghìn người. Đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công đã tổ chức chu đáo việc thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán tới người có công và thân nhân. Ngành đã tiếp nhận, rút hồ sơ, xét duyệt, ra quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sỹ đối với  thân nhân liệt sỹ đồng thời tiếp nhận, rút hồ sơ, xét duyệt, trình các cấp có thẩm quyền phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngành đã trình UBND tỉnh phê duyệt 17.043 hộ nghèo, tương ứng với 39.640 người đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế; 13.282 hộ cận nghèo tương ứng với 37.200 người đề nghị hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế; Tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em như tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ cho trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán và Tháng hành động vì trẻ em… 
Trong năm 2015, ngành tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các chính sách về lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, kịp thời; toàn tỉnh phấn đấu tạo việc làm cho trên 20 nghìn người; 98% số hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân nơi cư trú; Thực hiện các quyền của trẻ em, bảo đảm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%... 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã biểu dương những kết quả mà ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã đạt được và yêu cầu thời gian tới ngành cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án của tỉnh trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Đẩy mạnh công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, người có công và đối tượng xã hội; Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện công tác chăm lo, thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.
Nhân dịp này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
 
Lệ Thu - Hồng Ngọc
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)