Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 diễn ra từ ngày 10 -21.3.2015

10:49, 29/01/2015
Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN tỉnh Hưng Yên vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015. Với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”, tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 diễn ra từ ngày 10.3 đến ngày 21.3.2015. Lễ phát động hưởng ứng được tổ chức vào ngày 10.3.2015 tại huyện Yên Mỹ. 
 
Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 được tổ chức nhằm phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về công tác ATVSLĐ – PCCN, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội đối với công tác ATVSLĐ – PCCN, hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia bao gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, hướng dẫn về ATVSLĐ – PCCN; tổ chức tuyên truyền lưu động tại khu vực làm việc của các doanh nghiệp, khu dân cư... Tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại về ATVSLĐ – PCCN tại các cơ quan. Duy trì hoạt động tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về ATVSLĐ - PCCN, người sử dụng lao động, người lao động... Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xuyên tự kiểm tra và cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp trực thuộc; Tăng cường chỉ đạo, huy động sự tham gia của các tổ chức đại diện người sử dụng lao động, người lao động, các tổ chức hiệp hội, UBND các huyện, thành phố...; Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trọng điểm, cụ thể về ATVSSLĐ – PCCN năm 2015 của tỉnh. 
 
PV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)