Hưng Yên: Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 7 điểm

18:50, 02/02/2015
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có thông báo về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho thành phố Hưng Yên và 6 huyện là: Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Ân Thi, Khoái Châu, Phù Cừ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa ở các huyện, thành phố phải bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do các huyện, thành phố tự bảo đảm từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì bảo đảm nguồn pháo hoa và bắn pháo hoa tuyệt đối an toàn tại các điểm theo kế hoạch, phối hợp với ngành công an lựa chọn vị trí bắn pháo hoa phù hợp để đông đảo nhân dân được xem, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và sau khi bắn pháo hoa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội phù hợp thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi. 
 
P.V

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)