125 trường hoàn thiện đề án tuyển sinh riêng

11:19, 09/03/2015
Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) cho biết, phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng (ÐH, CÐ) năm 2015, đến nay, cả nước có khoảng 180 trường xây dựng đề án tuyển sinh riêng.
 
Trong đó, có 125 trường đã hoàn thiện đề án, lấy ý kiến rộng rãi trong dư luận xã hội và được Bộ GD và ÐT xác nhận phù hợp quy chế. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình của từng môn học (trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển) hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển phải bảo đảm hệ ÐH không thấp hơn 6,0; hệ CÐ không thấp hơn 5,5 (theo thang điểm 10). Tuy nhiên, trường ÐH, CÐ đóng tại các tỉnh biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và trường CÐ cộng đồng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương có thể xét tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ ba năm trở lên, học ba năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh, địa phương trên ở mức thấp hơn 0,5 điểm. Những thí sinh được tuyển ở mức điểm thấp hơn phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do hiệu trưởng các trường ÐH, CÐ quy định.
 
THEO PV/NHANDAN.COM
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)