Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

17:40, 16/03/2015
Sau khi tái lập tỉnh, mạng lưới giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, cân đối và đúng hướng, góp phần tạo nguồn nhân lực cho tỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển về kinh tế - xã hội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 trường đại học, 7 trường cao đẳng và một số trường trung cấp, trường đào tạo nghề ngắn hạn. Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên, học sinh tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên thực tế tại doanh nghiệp
Sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên thực tế tại doanh nghiệp

Trong những năm qua, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (Khoái Châu) luôn chú trọng xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp. Năm 2007, được sự giúp đỡ của chính phủ Hà Lan, nhà trường đã phát triển các chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp-ứng dụng (POHE) cho hai khoa. Các chương trình POHE hướng đến việc đào tạo người lao động có trình độ khoa học công nghệ, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Đến nay, nhà trường mở rộng chương trình POHE tới bốn khoa. Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, trường đã tổ chức diễn đàn đối tác hợp tác nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo POHE”. Diễn đàn hướng tới sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc đào tạo POHE như:  Doanh nghiệp tham gia phát triển chương trình đào tạo; doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp; trường đào tạo nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp; doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho hoạt động đào tạo (cấp học bổng cho sinh viên, cấp kinh phí trực tiếp cho trường đại học…). Ngoài ra, trường còn tham gia chương trình Hợp tác công-tư do Bộ Hợp tác và Phát triển Liên bang Đức khởi xướng, với sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác Việt-Đức trong lĩnh vực đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam. Trường đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, tổ chức hợp tác Quốc tế Đức, Công ty Messer và Công ty BBraun của Đức xây dựng và tổ chức triển khai thành công Chương trình thí điểm hợp tác đào tạo kỹ thuật viên cơ điện tử trình độ cao đẳng nghề tại trường. Đây là mô hình hợp tác đào tạo nghề có sự tham gia của doanh nghiệp Đức với tư cách là đối tác đồng thời là người trực tiếp sử dụng lao động được đào tạo. Trên cơ sở được trang bị các kiến thức chuyên môn nghề tại trường, sinh viên được thực tập trên các trang thiết bị hiện đại tại 2 công ty của Đức. Sinh viên được các chuyên gia trong nước và nước ngoài hướng dẫn trong quá trình thực tập. Với thời gian thực tập nhiều hơn tại công ty, sinh viên hình thành tác phong công nghiệp, chủ động trong công việc. Ngoài ra, nhà trường tăng thời lượng môn ngoại ngữ để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của sinh viên. Sau gần hai năm thực hiện chương trình, sinh viên hoàn thành chương trình học tập, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp theo quy định và đã được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp hợp tác. 

Giờ thực hành nghề hàn của sinh viên Trường Cao đẳng hàng không
Giờ thực hành nghề hàn của sinh viên Trường Cao đẳng hàng không

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường chuyên nghiệp trên toàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Theo đó rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo, tăng cường cải tiến đổi mới giáo trình, bổ sung thêm nhiều đầu sách cho thư viện, tăng thời lượng thực hành, đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên, xây dựng chuẩn đầu ra. Thời gian dành cho kỹ năng thực hành với một số chuyên ngành đã được tăng từ 35 - 45% lên 50%-70% thời lượng chương trình đào tạo. 

Những năm gần đây, Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh chú trọng hoạt động đưa sinh viên đi kiến tập, trải nghiệm thực tế. Hoạt động này không đơn thuần là trang bị kiến thức ngành nghề cho sinh viên mà giúp sinh viên có cách nhìn tổng quát cho nhiều ngành nghề, giữa lý thuyết học tập và thực tế tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh. Mỗi năm, trường tổ chức cho khoảng 2 nghìn sinh viên đi kiến tập ở cơ quan, doanh nghiệp, trong đó có một số doanh nghiệp lớn. Trong thời gian tới, trường tiếp tục  tổ chức đưa sinh viên đi kiến tập, có sự gắn kết hơn giữa các khoa, phòng chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch và lịch đưa sinh viên đi kiến tập. Tiếp tục hợp tác, tạo điều kiện đưa sinh viên đi kiến tập, trải nghiệm thực tế và tuyển dụng lao động sau tốt nghiệp với những doanh nghiệp đủ điều kiện, trong đó tập trung vào một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn, có ngành nghề phù hợp với các ngành nghề nhà trường đang đào tạo.
Để nâng cao chất lượng đào tạo, công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên và công tác nghiên cứu khoa học cũng luôn được các trường quan tâm. Số giảng viên, giáo viên biên chế giảng dạy tại các trường là 2.227, trong đó có 1.186 giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt 53,25%. Trong năm học 2013-2014, có 292 đề tài được bảo vệ; trong đó có 8 đề tài cấp khoa, 275 đề tài cấp trường, 4 đề tài cấp tỉnh và 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ phục vụ cho công tác giảng dạy. Ngoài ra các trường xây dựng chuẩn đầu ra cho từng ngành đào tạo theo qui trình hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy. Trong các chương trình hợp tác với doanh nghiệp, trong năm học 2013-2014, các trường đã ký kết được 80 hợp đồng về sử dụng lao động của các doanh nghiệp với hơn 4000 lao động giúp nhiều học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.  
Để thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới, cần tiếp tục có quy hoạch phát triển nhân lực cho từng ngành, từng địa phương. Tỉnh ta đang phấn đấu sớm trở thành một tỉnh công nghiệp. Đây là yếu tố thuận lợi để phát triển giáo dục chuyên nghiệp, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao. Để đáp ứng được điều đó, trước hết cần có sự đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, đồng thời các trường chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học và nhu cầu xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Đào Doan
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)