Hưng Yên: Phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 17

18:12, 10/03/2015
Ngày 10.3, tại huyện Yên Mỹ, Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ tỉnh Hưng Yên (ATVSLĐ - PCCN) tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015. Dự lễ phát động có các ông: Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN Trung ương; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố, doanh nghiệp và công nhân, lao động nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm nay có chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”. Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh đã phát động trong toàn tỉnh đợt thi đua thực hiện Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 với các nội dung chủ yếu: Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17, duy trì tốt các hoạt động thường xuyên trong năm theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh và Trung ương; đẩy mạnh việc phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATVSLĐ – PCCN tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động và toàn thể nhân dân để nâng cao ý thức, kỹ năng, kỹ thuật, vai trò của người lao động, tự giác bảo đảm ATVSLĐ – PCCN tạo thành phong trào thi đua rộng khắp; yêu cầu các ngành là thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN tỉnh, các ngành hữu quan tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến các nội dung liên quan đến ATVSLĐ – PCCN; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ – PCCN tại các cơ quan, tổ chức, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những điển hình tốt, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định tổ chức, cá nhân vi phạm và yêu cầu phải có biện pháp khắc phục. Các cơ sở sản xuất, người sử dụng lao động cần đặc biệt quan tâm cải thiện điều kiện làm việc để bảo đảm cho người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh, xây dựng đầy đủ các quy trình, biện pháp làm việc theo hướng dẫn tại các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn, bảo đảm cho người lao động được phổ biến, hướng dẫn và huấn luyện đầy đủ trước khi làm việc. Về phía người lao động cần nắm chắc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy phạm trong vận hành máy, thiết bị, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định về ATVSLĐ – PCCN; tích cực giúp đỡ đồng nghiệp trong lao động sản xuất, bảo đảm ATVSLĐ. Các tổ chức, đơn vị và mỗi người quyết tâm phòng tránh, giảm thiểu số vụ tai nạn lao động và phấn đấu không để xảy ra cháy nổ trong năm 2015.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hộ lao động năm 2014; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ cho Công đoàn Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt (Yên Mỹ) và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ cho công đoàn Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Văn Lâm) và khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân. 
 
Đức Long 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)