Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên: Gần 7 nghìn lượt CNVCLĐ tham gia ý kiến xây dựng luật

Theo báo cáo của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, từ năm 2010 đến nay các cấp công đoàn thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động, tích cực vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đóng góp ý kiến tham gia xây dựng pháp luật. Các cấp công đoàn đã tổ chức 67 hội nghị lấy ý kiến của gần 7 nghìn lượt CNVCLĐ tham gia xây dựng luật, các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Các cấp Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn phối hợp với những cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi người lao động; chỉ đạo hướng dẫn Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật cũng như hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 
 
Hồng Ngọc
 
;