Hưng Yên: Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

19:03, 15/04/2015
Ngày 15.4, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về VSATTP dự và chỉ đạo.
Năm 2014, công tác tuyên truyền về VSATTP được tăng cường. Toàn tỉnh đã thành lập 556 đoàn thanh, kiểm tra về ATTP kiểm tra, giám sát 7.116 cơ sở; phát hiện, xử phạt 144 cơ sở vi phạm với số tiền 356,8 triệu đồng; đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động 9 cơ sở; 87 cơ sở bị tiêu hủy 190 loại sản phẩm.
Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, thái độ, thực hành về VSATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; mở rộng diện tích trồng rau sạch; quy hoạch xây dựng và phát triển các khu giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm ATTP; biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có sản phẩm bảo đảm ATTP.
Sau lễ phát động, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2015 qua các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Hưng Yên.  
 
Hương Giang
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)