Hưng Yên kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam

18:50, 13/08/2015
Ngày 13.8, Bưu điện tỉnh Hưng Yên  phối hợp với Viễn thông Hưng Yên, Mobifone Hưng Yên tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (15.8.1945 - 15.8.2015).
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tặng hoa Bưu điện tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tặng hoa Bưu điện tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện
Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện đã ôn lại truyền thống 70 năm của ngành Bưu điện. Vào ngày 15.8.1945 tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào Đảng đã quyết định thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”, tổ chức tiền thân của ngành Bưu điện Việt Nam. Từ đó, ngày 15.8 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam. 
 
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Bưu điện Việt Nam nói chung, Bưu điện tỉnh nói riêng đã có nhiều đóng góp cho công tác thông tin liên lạc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.
 
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn có điểm bưu điện văn hóa xã, 100% số xã, phường, thị trấn có báo Đảng đến trong ngày; nhiều dịch vụ, công nghệ mới được triển khai, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội.
 
Trong thời đại bùng nổ thông tin và sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp cùng khai thác dịch vụ, ngành Bưu điện tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới, đa dạng hóa hình thức kinh doanh dịch vụ nhằm nâng cao doanh thu và đóng góp ngân sách nhà nước. 
 
Năm 2014, doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt trên 38 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 6 triệu đồng/người/tháng.
 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới ngành Bưu điện tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, UBND tỉnh và có nhiều giải pháp tích cực để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động của bưu điện 10 huyện, thành phố; nâng cấp cơ sở vật chất các điểm bưu điện văn hóa xã; tiếp tục thực hiện tiết kiệm thu, chi; thực hiện cơ chế giao khoán công việc cho từng cán bộ, nhân viên…
 
Minh Hồng

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)