Hưng Yên tham gia hội nghị trực tuyến về chính sách xã hội

18:53, 13/08/2015
Ngày 13.8, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1.11.2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1.6.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020". Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các ông: Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương... Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh... 
Toàn cảnh hội nghị  tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên
3 năm qua, 6 nhóm vấn đề lớn về an sinh xã hội mà Nghị quyết 15-NQ-CP của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề cập như: Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Chính sách việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu; giảm nghèo; Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; trợ giúp xã hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các dịch vụ cơ bản… đều được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả.
 
Nguồn lực tài chính đầu tư cho an sinh xã hội (ASXH) tăng từ 5,88% GDP năm 2012 lên 6,31% GDP năm 2014. Dự báo năm 2015, tổng chi ASXH cả nước đạt 307,03 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,61% GDP. 
 
Hưng Yên có trên 2 nghìn người mới được công nhận là người có công với cách mạng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.982 nhà cho người có công; Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt số thu gần 15 tỷ đồng; tạo việc làm cho 6,12 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 1,3%/năm. Công tác trợ giúp xã hội được nhân dân đánh giá cao. 
 
Trong giai đoạn tới, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác ASXH; rà soát và hoàn thiện các chính sách, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động ASXH, xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến về ASXH; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng dịch vụ ASXH phục vụ nhân dân; tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo đảm ASXH các cấp từ Trung ương đến địa phương. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1.6.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Chính sách xã hội được triển khai tích cực, nhiều chỉ tiêu sớm đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước...
 
Để nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ lưu ý: Các bộ, ngành, địa phương rà soát, tham mưu với Chính phủ bổ sung, điều chỉnh chính sách ASXH trên từng lĩnh vực. Các địa phương tiết kiệm tối đa chi phí để dành nguồn lực thỏa đáng cho ASXH, đồng thời tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài và động viên sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân nhằm chia sẻ cộng đồng. Cùng với việc đôn đốc thực hiện nghị quyết, các ngành, địa phương cần động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực, có cách làm hiệu quả trong lĩnh vực ASXH.
 
Lệ Thu 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)