Đóng bảo hiểm y tế liên tục 5 năm được trả 100% chi phí khám chữa bệnh

10:53, 22/08/2016
 
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Bộ Y tế cho biết vừa có Công văn số 5544/BYT-BH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá sáu tháng lương cơ sở đối với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên.
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, sau khi hoàn thành, việc thanh toán số tiền cùng chi trả trong năm cho người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên sẽ được thực hiện ngay tại cơ sở y tế, do đó sẽ khắc phục triệt để các vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế.
 
Vì vậy, trước mắt để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo quyền lợi người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo hai trường hợp sau:
 
Thứ nhất, trường hợp các cơ sở y tế đã xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm có số tiền cùng chi trả lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (sáu tháng lương cơ sở hiện nay là 7,26 triệu đồng) đối với người bệnh đã có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên (tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục) thì cơ sở y tế không thu thêm chi phí cùng chi trả của người bệnh, đồng thời có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu mức cùng chi trả đủ sáu tháng lương cơ sở cho người bệnh để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ cấp giấy không phải cùng chi trả trong năm tài chính.
 
Thứ hai, trường hợp cơ sở y tế không xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm tại thời điểm có mức chi phí lớn hơn sáu tháng lương cơ sở (tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục) thì người bệnh sẽ tự thanh toán phần chi phí cùng chi trả, sau đó mang hóa đơn, chứng từ đến cơ quan bảo hiểm y tế để được thanh toán trực tiếp số tiền đã phải trả lớn hơn sáu tháng lương cơ sở.
 
Theo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), từ 1/1/2015, các trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế đã tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến có tổng số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh./.
 
http://www.vietnamplus.vn/dong-bao-hiem-y-te-lien-tuc-5-nam-duoc-tra-100-chi-phi-kham-chua-benh/401921.vnp
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)