Vợ không tham gia BHXH vẫn được nhận tiền thai sản nếu chồng tham gia

14:15, 01/09/2016
Theo quy định Luật BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng chồng có tham gia BHXH thì khi sinh con, chồng được chế độ thai sản đã được quy định trong luật.
Ngoài trợ cấp một lần khi sinh con, chồng còn được nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh đẻ.
Đối với trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia BHXH thì mức tiền hưởng trợ cấp thai sản của chồng bằng hai tháng lương cơ sở tại tháng sinh con.
Vợ không đóng BHXH, còn chồng có đóng thì vẫn được nhận trợ cấp thai sản (Ảnh Tuổi trẻ).
Vợ không đóng BHXH, còn chồng có đóng thì vẫn được nhận trợ cấp thai sản (Ảnh Tuổi trẻ).
Về chế độ nghỉ thai sản khi vợ sinh con, người chồng tham gia BHXH sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc. Trong trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi, chồng được nghỉ 7 ngày.
Trường hợp vợ sinh đôi, chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Từ khi quy định trên có hiệu lực đến nay, theo thống kê của BHXH TP HCM, trên địa bàn TP đã giải quyết hưởng chế độ thai sản khi vợ không có BHXH nhưng chồng có BHXH cho 2.121 trường hợp hưởng trợ cấp một lần, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Đồng thời, đã có 10.729 trường hợp lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con với số tiền là 13,4 tỷ đồng.
 
Theo baomoi.vn
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)