Hưng Yên: Gần 20 tỷ đồng thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công

Ngày 13.4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2017). Tổng số tiền chi cho hoạt động này là trên 19,93 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trên 18,1 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng. 
 
Cụ thể, tặng người có công bao gồm: 36.121 gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, mỗi suất quà trị giá 550 nghìn đồng… (tiền mặt 300 nghìn đồng và quà trị giá 250 nghìn đồng); tặng 5 trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh trong và ngoài tỉnh có đối tượng người có công quê Hưng Yên đang sinh sống, mỗi trung tâm 3 triệu đồng; tặng quà 22 gia đình có công tiêu biểu (mỗi huyện 2 gia đình, riêng 2 huyện Khoái Châu, Ân Thi mỗi huyện 3 gia đình) mỗi suất 1.550 nghìn đồng (tiền mặt 1 triệu đồng và quà 550 nghìn đồng). Việc thăm, tặng quà các gia đình chính sách sẽ hoàn thành trước ngày 27.7. 
 
Lệ Thu 
;