249 doanh nghiệp tại Hưng Yên ký kết thỏa ước lao động tập thể

Hưng Yên hiện có 584 tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, số doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là 249. Đa số TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như điều kiện, thời giờ làm việc, chính sách lương, thưởng và các khoản trợ cấp... 
 
Tuy nhiên, một số bản TƯLĐTT chủ yếu là sao chép luật, nghị định, chất lượng cuộc thương lượng tập thể còn thấp... 
 
Trong thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, Liên đoàn lao động các huyện, thành phố thành lập nhóm chuyên gia về TƯLĐTT để tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp thương lượng, ký kết TƯLĐTT, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp. 
 
Lệ Thu  
 
;