41 gia đình NNCĐDC huyện Mỹ Hào được hỗ trợ tư liệu sản xuất, nâng cấp nhà ở

Thời gian qua, huyện Mỹ Hào đã hỗ trợ 41 gia đình nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) trên địa bàn vốn, tư liệu sản xuất và kinh phí xây mới, sửa chữa nhà. Trong đó, hỗ trợ 35 hộ tiền vốn đầu tư kinh doanh, bò sinh sản, vật tư nông nghiệp, thiết bị đồ dùng gia đình với số tiền gần 180 triệu đồng; hỗ trợ 6 gia đình xây mới, sửa chữa nhà với số tiền 125 triệu đồng và hàng trăm ngày công... Nhờ có sự hỗ trợ, động viên kịp thời, các gia đình phấn khởi, tích cực lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.
 
Qua hoạt động nhân đạo, có trên 1 nghìn lượt đối tượng chính sách, NNCĐDC trên địa bàn huyện được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí với số tiền hàng trăm triệu đồng... 
 
Lệ Thu 
 
;