Chuyển biến tích cực trong công tác ATVSLĐ ở Hưng Yên

Năm 2016 là năm nhiều quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đặc biệt là Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực, nên ngay từ đầu năm, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN tỉnh (Ban chỉ đạo tỉnh) đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18.9.2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế và chỉ thị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ và an toàn trên công trình xây dựng gián tiếp với khu dân cư, đường giao thông. 
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp (KCN dệt may Phố Nối)
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp (KCN dệt may Phố Nối)
Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực được Ban chỉ đạo tỉnh và các ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác quản lý ATVSLĐ, ATLĐ, sơ cấp cứu nạn nhân bị TNLĐ cho gần 11 nghìn cán bộ, công nhân phụ trách ATVSLĐ; Sở Y tế tổ chức 2 lớp tập huấn các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe và cải thiện điều kiện lao động và giám sát môi trường lao động; Công an tỉnh hướng dẫn các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức 91 lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho hơn 3.455 lượt người là CBCNV, lực lượng PCCC cơ sở, NLĐ, các hộ kinh doanh tại chợ và quần chúng ở các cơ quan, doanh nghiệp, KCN; hướng dẫn cơ sở xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phối hợp Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia các hoạt động về PCCC và cứu nạn cứu hộ"; Xây dựng mới 12 đội PCCC cơ sở ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; rà soát, củng cố và duy trì 393 đội PCCC cơ sở, dân phòng, bảo đảm hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò nòng cốt trong phong trào quần chúng tham gia các hoạt động PCCC ở địa bàn, cơ sở...
 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện nên công tác bảo đảm ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đã quan tâm đến việc cải thiện môi trường làm việc, chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe NLĐ và đa số doanh nghiệp tuân thủ quy định về vệ sinh lao động, trang cấp bảo hộ lao động theo danh mục nghề, phương tiện cấp cứu tại chỗ; các doanh nghiệp sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ đã thực hiện việc khai báo sử dụng và kiểm định máy móc, thiết bị theo đúng quy định… Trong năm đã có 338 đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 62.590 lượt NLĐ.
 
Cùng với đó, Ban chỉ đạo tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, an toàn trong hoạt động hóa chất, an toàn công nghiệp tại 26 cơ sở, doanh nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ tại 70 cơ sở sản xuất, kinh doanh... Thanh tra về lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội tại 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh và 1 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh... Nhiều doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: Công ty Cổ phần ABC Việt Nam, Công ty TNHH SOC Việt Nam, Công ty TNHH Sews - Component Việt Nam... Tuy nhiên, vẫn còn không ít đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, bố trí bộ máy làm công tác ATVSLĐ theo quy định và để xảy ra TNLĐ. Theo thống kê năm 2016 của 85 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 127 vụ TNLĐ, 19 vụ cháy, nổ, số người bị nạn là 135 người và gây thiệt hại về tài sản hàng trăm triệu đồng. Thanh tra lao động đã ban hành 2 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền phạt là 47,5 triệu đồng; cơ quan công an lập 1.310 biên bản kiểm tra, kiến nghị cơ sở khắc phục những thiếu sót trong công tác PCCC, xử phạt hành chính 107 trường hợp với tổng số tiền 254,9 triệu đồng; vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa báo cáo tình hình TNLĐ, kiểm định các thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ chưa đúng thời gian quy định... 
 
Công nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển đòi hỏi công tác bảo đảm ATVSLĐ phải được chú trọng hơn. 
Tặng quà cho người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp tại huyện Phù Cừ
Tặng quà cho người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp tại huyện Phù Cừ
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017 với chủ đề "Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp" trùng với Tháng công nhân (tháng 5), điểm nhấn là các hoạt động: Truyền thông về ATVSLĐ; tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ; phát động các chiến dịch, phong trào thi đua về ATVSLĐ; tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ, hoạt động có sự tham gia của đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động; thăm, tặng quà người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ... 
 
Lệ Thu 
 
;