Đại hội đại biểu Hội CCB Mỹ Hào nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 18.5, huyện Mỹ Hào tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện lần thứ VI. Mỹ Hào là huyện được tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội đại biểu Hội CCB cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự đại hội có ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
BCH Hội CCB huyện Mỹ Hào nhiệm kỳ 2017 - 2022
BCH Hội CCB huyện Mỹ Hào nhiệm kỳ 2017 - 2022
Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Mỹ Hào đã làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CCB; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho hội viên và thế hệ trẻ; động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực tự cường phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... 
 
Hiện nay, Hội CCB huyện có 16 cơ sở hội, qua đánh giá bình xét hàng năm, 100% số cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM). 5 năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã kết nạp thêm 895 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên gần 5,4 nghìn người, các hội viên có lập trường, quan điểm vững vàng, tích cực rèn luyện, tham gia các phong trào, hoạt động của hội và địa phương.
 
Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện Mỹ Hào đề ra một số chỉ tiêu: 100% số cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 100 - 120 hội viên; hàng năm có 100% số cơ sở hội đạt TSVM, trên 96,5% số hội viên gương mẫu, trên 95,5% số gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; tập hợp 75%-80% trở lên số cựu quân nhân vào sinh hoạt tại câu lạc bộ, ban liên lạc truyền thống…
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Hội CCB tỉnh, UBND huyện Mỹ Hào khen thưởng.
 
 Đức Hùng

 

 

;