Hưng Yên: Nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn phòng, chống TNTT trẻ em

Thực hiện quyền được bảo vệ của trẻ em, đến nay 85% số gia đình có trẻ em và trẻ em trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em; kỹ năng thực hiện các tiêu chí Ngôi nhà an toàn và kỹ năng nhận biết, loại bỏ yếu tố nguy cơ gây TNTT trẻ em trong gia đình, trường học.
 
Kết quả, toàn tỉnh có 10.786 hộ gia đình đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, 523 trường học đạt tiêu chí “Trường học an toàn” phòng, chống TNTT trẻ em. 
 
Được biết, năm 2016 toàn tỉnh cải tạo được 28 ao bơi, bể bơi; dạy bơi cho trên 5 nghìn trẻ em. 
 
Năm 2017, toàn tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” phòng, chống TNTT trẻ em. Trước mắt, sẽ triển khai thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em” với các hoạt động dạy kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ, dạy bơi và kỹ năng phòng, tránh các loại TNTT khác… 
 
Lệ Thu 
 
;