Hưng Yên: Phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 10.5, tại xã Minh Tân (Phù Cừ), Ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017 với chủ đề: “Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ. Dự lễ phát động có ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh.
Các đại biểu tham quan nhà máy cấp nước Minh Tân (Phù Cừ)
Các đại biểu tham quan nhà máy cấp nước Minh Tân (Phù Cừ)
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trong năm 2016 tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả: 92,3% số người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 92,8% số gia đình ở nông thôn có nhà tiêu, 92% số trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; 78% số công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững… 
 
Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 3 dự án cấp nước tập trung giai đoạn I sử dụng nguồn vốn WB, đưa tổng số dự án hoàn thành lên 6/10 dự án; hoàn thành 1 dự án cấp nước tập trung sử dụng nguồn vốn trong nước, đưa tổng số dự án hoàn thành lên 16/17 dự án. Có 6 công trình nước và nhà tiêu trạm y tế, 40 công trình nước và nhà tiêu trường học được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
 
Năm 2017, tỉnh phấn đấu tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%, số hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chiếm 62%;  hoàn thành 3 dự án, khởi công 9 dự án mở rộng từ các nhà máy cấp nước tập trung trong giai đoạn I có sử dụng nguồn vốn WB; hoàn thành 1 dự án cấp nước tập trung sử dụng nguồn vốn trong nước…
 
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề đầu tư, sử dụng nước sạch, cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục những tồn tại, hạn chế để chất lượng nước, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở nông thôn ngày càng được nâng lên; các cấp, các ngành, địa phương tập trung tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân hưởng ứng việc sử dụng nước sạch, bảo vệ môi trường.
 
Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham quan Nhà máy cấp nước Minh Tân và trồng cây xanh trong khuôn viên Trường tiểu học Minh Tân, xã Minh Tân (Phù Cừ).
 
Minh Huế 
 
;