Hưng Yên: Tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện

Ngày 9.5, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện năm 2017. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Với chủ đề “Tuổi trẻ Hưng Yên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ ngày 1.6 đến ngày 18.8, gồm các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa “uống nước nhớ nguồn”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí; học tập, lao động sản xuất, bảo vệ môi trường; tình nguyện vì cộng đồng. 
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh yêu cầu:  Ban chỉ đạo hè các cấp cần tổ chức đa dạng hoạt động tình nguyện nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và để phong trào tình nguyện hè có sức lan tỏa rộng rãi.  Mỗi địa phương, đơn vị cần chủ động, sáng tạo triển khai kế hoạch hoạt động hè phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị mình; xã hội hóa trong việc tạo sân chơi, ao bơi cho thanh thiếu niên. Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên  tình nguyện hè năm 2017 phải thiết thực, tạo dấu ấn với đoàn viên, hội viên, thanh niên và toàn xã hội.
 
Vũ Huế
 
;