Khảo sát 5 bài thi đối với học sinh lớp 12

Trong 3 ngày từ 11 đến 13.5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng cuối năm lớp 12 THPT. Sở tổ chức thi 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 2 bài thi tổng hợp: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.
 
Đây là lần thứ hai Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát bài thi có cấu trúc tương tự bài thi THPT quốc gia năm 2017, giúp học sinh làm quen trước khi bước vào kỳ thi chính thức được tổ chức từ ngày 21 đến 24.6 tới. Thời gian làm bài, hình thức thi và các khâu tổ chức khảo sát được thực hiện theo quy chế thi THPT quốc gia năm 2017, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác.  
 
 Đào Doan
;